Alle categoriëen

Informatie

Privacy Policy

Met ingang van mei 2018 geldt er in de hele Europese Unie nieuwe privacywetgeving.

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet inwoners van de EU meer invloed laten hebben op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven, overheden en organisaties ermee doen.

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan UwPrinter.nl verstrekt, zullen met urgente zorg worden bewaakt en bewaard. U geeft UwPrinter.nl het recht om u via verschillende media te laten informeren, dit betreft e-mail, gewone post of telefoon. Het contact wat wij met u leggen staat altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Volgt u ons op social media; dit beslaat onze Facebook- en Instagrampagina, dan kunnen wij u hierop informeren over aankomende acties, afgeronde opdrachten en andere meldingen over UwPrinter. Het is mogelijk dat u advertenties te zien krijgt op deze kanalen die betrekking hebben tot UwPrinter. De reden hiervoor is dat u in een eerder stadium heeft laten weten dat u interesse hebt in de taken van UwPrinter, dit in de vorm van een websitebezoek of bestelling. Mocht u geen interesse hebben in de advertenties van Uwprinter, dan kunt u  deze op het desbetreffende sociale platform aangeven als ‘ongewenst’.

In verband met de uitvoering van een bepaalde overeengekomen taak met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een interne serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, hierin worden uw persoonsgegevens ook opgeslagen. Deze beveiligde server is alleen toegankelijk bij vertrouwelijk gebonden werknemers. Verder maken wij gebruik van Office 365 en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Op de website van UwPrinter.nl worden uitgebreide gegevens opgeslagen van de websitebezoekers. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Zo kan UwPrinter.nl de behoeftes van de klant nog beter afstemmen in relatie tot de website. Ook wordt uw IP-adres opgeslagen in ons CRM systeem, deze gegevens worden strikt bewaard op onze beveiligde servers met Two-factor authentication. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

UwPrinter.nl gebruikt diverse beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker zich online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze digitale nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met UwPrinter.nl. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Om u snel te kunnen helpen bij vragen via onze chat- of belfunctie, maken we gebruik van uw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als u ons nog een keer contact. Gegevens over het telefoongesprek worden geregistreerd en bewaard. U helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze Klantenservice.

We horen graag over uw ervaringen met onze website en natuurlijk onze producten. Indien u ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze Website(s) of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij de review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Indien u wenst dat wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen, kunt u dit per email bevestigen aan info@uwprinter.nl

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf:             Uwprinter.nl

Website:                     https://www.uwprinter.nl/

Inschrijfnummer        KvK: 08108472

BTW-nummer:            NL103973242B01

 

2. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

 

 4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:   

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 

8. Veiligheid opslag van gegevens


Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres:  info@uwprinter.nl
b. Op het volgende telefoonnummer:  088 1 222 448
c. Op het volgende adres:   Brinkstraat 6a, 7591 DP Denekamp

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.